Snář

Počet výrazů ve snáři: 1989 x

 
Významy slova: "prsten" ve Vašem snu.
ztratiti Neočekávaně najdeš nové přátele.
ztratiti nebo darovati utrpení, churavění.
ztratit přechodný rozchod s milým člověkem
ztratiti manžel k manželce ztratí důvěru
ztratiti milovnice tvá půjde za jiným ,
ztratí-li ho svobodný zůstane starým mládencem, dívka se neprovdá
ztratí-li ho muž smrt manželky nebo syna
zlomený značí porušení věrnosti
ztratí-li ho manželka ztratí důvěru k manželovi
zlatý přelomený u svobodného podřízené místo či ztráta majetku
zlomený míti neštěstí ,
zlatý přelomený těžká nemoc ženy
zlatý najíti neb viděti štěstí
zlámaný Loučení s milými lidmi tě zarmoutí.
zlatý na váhu kupovati svatba nebo krása ženy podle krásy prstenu
zlatý najíti a na prst dáti veliký úřad, v rodině syn
z něhož vypadl drahý kámen a byl nalezen mír a pozdravení
z něhož vypadl drahý kámen rodinné sváry nebo těžká nemoc
z něhož nebyl drahý kámen nalezen ztráta existence
stáhnout z prstu nevěra bude mít zlé následky
stříbrný viděti zisk ,
tlačiti jej do vosku smlouva
vidět předzvěst pevného vztahu k jinému člověku
sejmouti a dáti někomu jinému odstoupení místa jinému
sejmouti a dáti ho neznámému odstoupení místa jinému pod nátlakem
prsten svatba
někomu darovat vytoužené přátelství nebo milostný vztah se neuskuteční
obdržeti bída
najíti se smaragdem čest
navléci na prst varuje před zamýšlenou nevěrou
najíti s rubínem dobře placené místo
najíti s drahokamem modrým v domě radostné veselí
najíti s drahokamem žlutým nemocná bohatá žena
najít zamilujete se
kupovati Tvé srdce se bude radovat, dostane-li z velké dálky zprávu.
železný Starost ti tíží srdce.
železný viděti mnoho práce ,
dostati darem Někdo tě chce ošidit a využitkovat.
dostati úctu získati.
drahocenný Učiníš výhodné spojení.
dostat darem najdete dobrého přítele nebo kamaráda nebo se vám splní nějaké milostné přání
dáti manželce, ona jej nechce jeho smrt
darovati Úspěšná cesta leží jasně před tebou.
darovati dívce láska
hádky se svým okolím tě vyčerpávají.
dbejte opatrnosti a důkladné rozvahy ve vztazích, po kterých příliš netoužíte
Nejčastěji hledané výrazy

Dnes 17. 03.   Celkem