Snář

Počet výrazů ve snáři: 1989 x

 
Významy slova: "mrtvola" ve Vašem snu.
zvířete dobré časy, dlouhý život.
zpívající podivné zprávy
zdvíhá se do výše pěkné zaměstnání či nález cennější
vlasy mu stříhati zbohatnutí
volá-li na tebe tvá smrt
vstalý z hrobu velké zadostiučinění za křivdu
za ním jíti tvá smrt
vítati ho dočkáš se velkého věku, i když budeš postonávati
vidí svůj pohřeb zbohatnutí
vidí sebe na márách vynášeti povýšení
viděti ho umírati ženitba
smějící se zármutek
s ním zápasiti a přemoci ho svoboda a zdraví
umříti dlouhý věk, ale nebudou sloužit oči
sám sobě hrob kopá veliká víra
s ním zápasiti a býti přemožen žalář
plačící veselost
pomoci mu vstát ostudné peníze
od něho dar vzít zámožnost
obléci si jeho šaty tvá smrt
kosti mu vzíti získáš peníze se strachem
líbati ho těžká choroba
dáti mu svůj klobouk tvá smrt
dáti mu jíst a pít nemoc, chudoba
dáti mu oděv těžká nemoc
býti pozdní svatba, štěstí v podnikání.
bíti ho šílenství
Nejčastěji hledané výrazy

Dnes 17. 10.   Celkem
Hovno30
Svatba24
Pes24
Smrt21
Porod19
Peníze16
Pavouk15
Sex11
Nevěsta11
Krokodýl11
Vlasy10
Matka10
Kočka10
Krev9
Zabíti8
   
Smrt95837
Dítě90128
Sex84415
Svatba79417
Hovno70027
Těhotná65786
Had65688
Těhotenství60140
Pes57432
Pavouk52870
Mrtvola50640
Voda50197
Vlasy47631
Porod43439
Peníze38753