Snář

Počet výrazů ve snáři: 1989 x

 
Významy slova: "mrtvola" ve Vašem snu.
zvířete dobré časy, dlouhý život.
zpívající podivné zprávy
zdvíhá se do výše pěkné zaměstnání či nález cennější
vlasy mu stříhati zbohatnutí
volá-li na tebe tvá smrt
vstalý z hrobu velké zadostiučinění za křivdu
za ním jíti tvá smrt
vítati ho dočkáš se velkého věku, i když budeš postonávati
vidí svůj pohřeb zbohatnutí
vidí sebe na márách vynášeti povýšení
viděti ho umírati ženitba
smějící se zármutek
s ním zápasiti a přemoci ho svoboda a zdraví
umříti dlouhý věk, ale nebudou sloužit oči
sám sobě hrob kopá veliká víra
s ním zápasiti a býti přemožen žalář
plačící veselost
pomoci mu vstát ostudné peníze
od něho dar vzít zámožnost
obléci si jeho šaty tvá smrt
kosti mu vzíti získáš peníze se strachem
líbati ho těžká choroba
dáti mu svůj klobouk tvá smrt
dáti mu jíst a pít nemoc, chudoba
dáti mu oděv těžká nemoc
býti pozdní svatba, štěstí v podnikání.
bíti ho šílenství
Nejčastěji hledané výrazy

Dnes 17. 12.   Celkem
Hovno19
Smrt17
Pes15
Had15
Sex14
Duch14
Svatba13
Pavouk13
Těhotenství12
Válka11
Mrtvola11
Letadlo11
Hřbitov11
Dítě11
Přítel9
   
Smrt96900
Dítě91447
Sex85315
Svatba80525
Hovno71293
Těhotná66616
Had66602
Těhotenství60881
Pes58278
Pavouk53625
Mrtvola51191
Voda50794
Vlasy48510
Porod44228
Peníze39282