Snář

Počet výrazů ve snáři: 1989 x

 
Významy slova: "krev" ve Vašem snu.
zvířecí krev dobrý obchod
zvířete zachytávat znamená velké obchody.
zkrvavené ruce varují, abys někomu neublížil, jestli na sebe nebudeš dávat pozor, čeká tě neštěstí
ze sebe na zem kanouti viděti dobré.
zdá-li se spícímu, že krev od něho teče škoda
z těla tekoucí zdar podnikání
vysávati lichvář bude mít práci
vytékající z rány zdravotní potíže a starosti
z nosu téci čistota
vidíš-li jiného krváceti váda, hádka ,
viděti sraženou nemoc.
viděti pěkně barevně veselost.
viděti vydání peněz na akci, podnik
vařiti úmrtí ,
vidět být v úzkostech o blízkého člověka
umývati v místě je tajený zločin
tekoucí z nosu nemoc a nebezpečí ztráty života, v lásce takový sen oznamuje nevěru, spory a hádky v rodině
sražená, shnilá těžká nemoc.
sražená krev je symbolem nemoci
sražená Snaž se začíti co nejdříve s podnikáním.
sám krvácet dobré znamení
sbírati dobré.
s ní umývati vítězství
prolévati Nespěchej! Přílišná horlivost jen škodí.
plivati nebo vrhnouti těžká plicní nemoc
plivati Lidé ti chtějí ublížit a poškodit tvé dobré jméno.
plivat krev věští velké starosti
plije-li nečistou, hustou krev čelí k velkým bolestem a nemoci ,
píti dobré.
plije-li čistou krev bohatství
píti zlo souvisící s vraždou
píti zisk v každém ohledu
píti Toužíš po milé osobě.
pít krev splní se tvá přání týkající se financí
nésti viděti zlé.
oblečení potřísněné krví symbolizuje nepřátele, kteří ti ztíží cestu ke kariéře — po takovém snu se vyhýbej navazování nových
nečistá chybný podnik
nabírati značí k štěstí ,
na těle míti nějaký úřad obdržíš
na zem padající chudoba
na zemi zločin
na zemi téci viděti dobré znamení
na rukou vyšetřování, zatčení
močiti velké neštěstí
na šatech zmazaná, ale cizí podvodný zisk
močiti bude zavolána rychlá pomoc
koupati se v ní Utrpíš velkou ztrátu.
když teče od někoho sváry
když teče od spícího dojdeš ke škodě
když vidíš hezky barevnou veselost
když kape na zem můžeš býti spokojen
když teče mnoho bohatství
když jsi od krve přijdeš k úrazu
hustou plivati trápení
chrlit nemoc, zlo
když ji sbíráš od zvířete obchod se bude dařit
do nádoby točená výhra, dědictví
do jídla dáti černé umění magické bude působiti
červená krev znamená radost
čistou plivati bohatství
černá krev znamená těžkou nemoc
být zkrvavený znamená zklamání v rodině, zasnoubeným lidem věští nesnadnou překážku v cestě ke štěstí
co potok veliká škoda
a v ní had mezi služebnictvem vrah
je špatné znamení, většinou tento sen oznamuje náhlou smrt v rodině
velmi různé, často možno chápat i sexuálně
máš příčinu, abys byl veselý
Nejčastěji hledané výrazy

Dnes 20. 03.   Celkem