Snář

Počet výrazů ve snáři: 1989 x

 
Významy slova: "kočka" ve Vašem snu.
zdá-li se někomu, že se s kočkou zabývá padne do rukou zlodějů ,
zdechlá dotyčný zemře
zabít kočku znamená, že odvrátíš špatný záměr nepřítele
viděti ji, jak loví ptáky někdo se bude probírat ve vašich listinách a záležitostech
viděti ji Faleš číhá okolo tebe.
vidět v každém ohledu špatné znamení, v prvé řadě faleš od přátel a známých, nebo zklamání v lásce
vidět ležeti aneb spáti nedobrý zdar nějakého řízení
vidět ji s koťaty zažijete hodně zlobení se špatně vychovanými dětmi
vidět černou znamená zlo
v posteli manželská faleš
ve vodě faleš pravdou odkrytá
v kolébce falešné dítě
trýzniti neb zabiti ji Podaří se ti odraziti sprostého odpůrce.
trojbarevná štěstí do domu
spí spí i zlo
tlouci nebo zabiti zloděje postihnouti ,
ozvěna mňoukání pro muže jeho milá je hašteřivá a bude se ho snažit ovládat
před nimi se brániti napadení od zlodějů
slyšet ji mňoukat nebo křičet zatahují vás do klepů a pomluv
ozvěna mňoukání kupec nebo průmyslník pozor na nevěrné a nepoctivé spolupracovníky
ozvěna mňoukání pro mladou dívku varuje před lstivým milencem
ozvěna mňoukání znamená, že se ti falešný přítel snaží ublížit všemi možnými způsoby
odehnat kočky znamená, že překonáš všechny potíže, dosáhneš slávy a majetku
od nich pokousán nebo poškrábán býti padneš do zlých rukou
od nich pokousán býti aneb poškrábán býti do zlých rukou se dostaneš
na stromě falešné peníze a dokumenty neznámého
mňoukající úmluva na krádež
myši chytající zloděj přestal krást
mnoho koček Tvoji podřízení osnují zradu.
mladá žena, která sní o tom, že drží kočku v náruči by se měla vystříhat nějakého neslušného činu, do kterého ji budou navádět jiní
míti u sebe nevěrné přátelé aneb služebné míti
maso kočky jísti cizoložství, také drahota ,,
lesní, divoká je zjištěn nebezpečný lupič v kraji
ležet nebo spát viděti nepříznivý obrat v obchodu ,,
krmiti ji Očekávej málo vděčnosti!
kůži míti nabytí ztracených statků ,
kůže kočky Ztráta se nahradí.
krmiti a s nimi si hráti nevděkem odplacen býti
když se k vám lísá někdo se snaží vás mazlením či lichotkami ošálit, aby vás mohl využít
jisti ji Měl bys být opatrnější!
jísti cizoložství
je-li kočka známá domácí zloděj
jak se lísá k tobě zloděj, který používá tvoji důvěru
její kůže nalezená nebo obdržená darem zlodějské zboží se dostane do domu
hladit kočku věští nevděčnost ze strany nejbližších lidí
hladiti ji hledáte domácího darebáka
hloupá neznámý zloděj
hubená a zbědovaná kočka předvídá špatné zprávy od nepřítomného člověka
hladit jste dobrý k Člověku, který toho nezasluhuje
černá kočka veliká faleš
černá Čeká tě nezdar v povolání.
černá kočka jeden z tvých přátel bojuje se smrtí
být poškrábán kočkou znamená vítězství tvého nepřítele odebere ti tvůj majetek
býti ji raněn Lidé ti škodí.
být od ní poškrábán nebo pokousán máte nebezpečné nepřátele
být napadnut kočkou věští že tě tvůj přítel vytlačí a tvé soukromé záležitosti budou ohroženy zveřejněním
být jí poškrábán krádeží ke škodě
být jí kousnut zloděj vás nařkne
bít kočku signalizuje čísi zradu
bít ji potrestání zjištěného domácího zloděje
bílá Lidé ti lichotí.
a pes nenávist a pronásledování falše věrností
a kocour volná láska bez oddání
je varováním před neštěstím nebo zradou a také falešným přítelem
starý náhradní ženský symbol ve snech mužů
a koťata domácí zloděj má společníky
faleš
Nejčastěji hledané výrazy

Dnes 18. 03.   Celkem