Snář

Počet výrazů ve snáři: 1989 x

 
Významy slova: "had" ve Vašem snu.
zabíti hada přátelé v nouzi jsou vzácní, překonáš svého odpůrce a nepřátelství se změní v přátelství
zlatého nalézti mocné místo
zlatého vzíti dar od nepřítele
zabít hada symbolizuje úspěchy v předsevzetích či plánech a také šťastné manželské soužití
zabíti vítězství nad svým nepřítelem
viděti se točiti a kroutiti všelijaké trápení
viděti hady nepřízniví nepřátelé
viděti málo nového uslyšíš
vidět varuje před lstivostí nebo úskočností ženy, štěstí v lásce nebo v manželství je ohroženo
vidět mrtvého hada je znamením strastí čekajících na tebe z důvodu falešnosti přítele
vidět jiné uštknuté předvídá, že brzy nerozvážně zraníš nejbližšího přítele
vidět jen tak sveden býti
vícehlavý hadpoukazuje na tvé nerozumné chování, které bude příčinou smutku
velké množství hadů je předzvěstí nepatrných neúspěchů, které však brzy pominou
ve vodě viděti střež se zlých společností
ve vodě pozor na epidemickou nemoc
v posteli nevěra
v povětří průtrž mračen, mocná bouře
v kolébce dítě není tvoje
v kapse podvodné dokumenty
v klíně svedení
uštknutí od něho těžká nemoc
svíjejícího se nepřítel je bezmocný vůči tobě
svíjejícího se viděti žalář
syčet slyšeti smíříš se se svým nepřítelem
syčící zlé pomluvy
slyšet syčet hada je výstrahou, aby ses nepříliš horlivě vzdával svého majetku
rozsekati ho majetku nabudeš
s korunou viděti poklad ,
přes cestu nataženého tak, že nemůžeš jíti nemoc a překážka v obchodě ,
přemoci zahanbíš své nepřátele
přátelé tě zradí a jejich lest tě bude ohrožovat
proměnit se v hada věští urážky a ponížení, kterého se staneš obětí
plazící se pozor na lest
plazící se had oznamuje potíže a finanční ztráty
od hadů pokousán býti rušení šťastného svazku
na své ženě viděti porodí syna ,
nemůžeš-li hadům utéci špatná naděje na lepší časy
na své ženě ho viděti porodí syna
na stromě pád
na stromě viděti pokuta neb velké oklamání ,
na kusy rozsekati bohatství ,
mrtvého viděti zisk ,
množství hadů čeká tě mnoho nepřátelství
mluvit slyšeti oklamání ,
měděný na kůle jisté uzdravení
mluví-li pokušení
maso jeho jísti výhra ve sporu
maso hadí jísti rozmnožení statku ,
šlápnout na něj při koupání symbolizuje potíže tam, kde jsi očekával úspěch
šlápnout na něj bez ohledu na zdravínepatrné zdravotní problémy
kůži stáhnouti z hada vítězství ,,
šlapat po hadech je varováním před falešným přítelem, který prahne zaujmout místo po boku tvé milované
kol stohu stočený falešník na cestě
chytit hada je výstrahou před nemorálními chtíči
chce-li tě uštknouti nemoc ,,
hladiti hada neblahé choutky
hořící zločinně založený oheň
hypnotizovat hada je symbolem, že můžeš počítat s pomocí přátel v těžkých situacích
háďata předvídají návštěvu falešných přátel, kteří ti tvou pohostinnost oplácejí pomluvami
had v zelené trávě věští nemoc starosti a potíže
dlouhý zlý a mocný nepřítel
děti hrající si s hady ohlašují problémy v odlišení nepřátel od přátel
čistě sexuální symbol
býti uštknut pletichy lstivé a úskočné ženy vám způsobí nepříjemnosti, varování před falešnými přáteli nebo nešť
býti uštknut lež a faleš ti kladou překážky
býti pronásledován hadem lidé mnoho mluví a pomlouvají tě
býti uštknut hadem je symbolem pomluv tvé osoby
být ovinut hadem je předpovědí tvé bezbrannosti vůči intrikám nepřátel a současně může znamenat nemoc nebo smrt v rod
být napadnut hademje varování, abys dával větší pozor na nové známé, kteří se mohou ukázat jako nepřátelé
viz Zmije
nepřítel
Nejčastěji hledané výrazy

Dnes 18. 03.   Celkem